Προτάσεις για Παρουσιάσεις

Μπορείτε να προτείνετε για παρουσιάσεις όπως εκθέσεις, project, διαλέξεις, σεμινάρια, κ.λ.π.
στέλνοντας τις προτάσεις σας με τα στοιχεία επικοινωνίας των προτεινόμενων στο:  afylakis@gmail.com
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.