Προτάσεις για Στρογγυλό Τραπέζι

Μπορείτε να προτείνετε θέματα για συζήτηση για τα στρογγυλά τραπέζια με θέματα εκπαίδευσης, επιστήμης, αναλυτικών προγραμμάτων κ.λ.π., 
στέλνοντας τις προτάσεις σας με τα στοιχεία επικοινωνίας των προτεινόμενων στο:  afylakis@gmail.com
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας