Προτάσεις για νέες συμμετοχές

Μπορείτε να προτείνετε για νέους εισηγητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης και Αμερικής, 
στέλνοντας τις προτάσεις σας με τα στοιχεία επικοινωνίας των προτεινόμενων στο:  afylakis@gmail.com
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.