Βράβευση μαθητών Δημοτικών Σχολείων

Βράβευση μαθητών Ε' τάξης Δημοτικών Σχολείων 
"Ο Μικρός Ευκλείδης"
Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 
αίθουσα Ν. Γερμανός στην HELEXPO 
Περίπτερο 8
και ώρα: 20:30
Τα αποτελέσματα του Μικρού Ευκλείδη 2014-2015 β΄φάση.

Βράβευση μαθητών ΣΤ' τάξης Δημοτικών Σχολείων 
"Ο Μικρός Ευκλείδης"
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 
αίθουσα Ν. Γερμανός στην HELEXPO 
Περίπτερο 8
και ώρα: 20:30